Bøger:

Performativ Kommunikation - sprogudvikling hos handicappede børn

af Irene Johansson

Irene Johansson beskriver, hvordan de helt nære omsorgspersoner kan tage aktivt del i en tidlig sprog- og kommunikationstræning af småbørn med handicap. Gennem de detaljerede ugebeskrivelser i bogen kan forældre deltage i udviklingen af barnets kommunikation og sprog. Gennem dette samspil bliver der etableret en platform for forståelse og udvikling.

På baggrund af det typiske barns udvikling beskriver bogen forskningen i sprog, tale og kommunikation hos småbørn med handicap. Grundlaget for de praktiske anvisninger og øvelser er en helhedsorienteret og systematisk teoretisk tilgang.


Sprogudvikling hos handicappede børn A

af Iréne Johansson

I denne bog beskriver Irene Johansson , hvordan man kan tilrettelægge sprogstimulering af børn, som lige er begyndt at sige ord. Bogen indeholder også begrundelser for øvelserne og grundige instruktioner til aktiviteterne. Der er tillige forslag til pædagogisk legetøj, som kan anvendes i sprogstimuleringen.


Sprogudvikling hos handicappede børn B

af Iréne Johansson

I denne bog beskriver Irene Johansson, hvordan man ved hjælp af sproglege, spil og bøger kan tilrettelægge sprogstimulering af børn, som hovedsageligt anvender sætninger på et ord. Hun fortæller, hvordan materialet kan anvendes i en gruppe af børn f.eks. i børnehaven, således at sprogtræningen integreres i barnets hverdag og gøres til noget, som barnet har fælles med andre børn


Utbygd Grammatikk – språktrening med Karlstadmodellen

af Iréne Johansson

I denne bog beskriver Irene Johansson, hvordan du bedst muligt understøtter barnet, som nu er på vej til udbygget grammatik. Det vil sige, at barnet anvender sætninger på min. 3 ord. Bogen indeholder konkrete øvelser og systematiske træningsforslag til udbygget grammatik og begrebs udvikling. Øvelserne er helhedsorienteret og kommer derfor også omkring pragmatik, prosodi, fonologi selvom bogens hovedfokus er sætningsdannelse. (kun udgivet på svensk og norsk)


Språk og delaktighet - Kom igang med Karlstadmodellen

af Karianne Hjørnevik Nes og Iréne Johansson

I denne bog beskrives værdierne og grundtankerne bag Karlstadmodellen. Du bliver klædt på til at komme i gang og opbygge netværk, så sprogtræningen bliver en fællesindsats. Du kan læse konkrete historier om børn og unge, der sprogtræner med Karlstadmodellen på forskellige niveauer. (kun udgivet på svensk og norsk)


Artikler:

http://www.karlstadmodellen.se/_uploads/files/Couppe%20&%20Bjerre%20Jensen.pdf

I denne artikel vil tankerne bag Karlstadmodellen blive udfoldet, ligesom indholdet i netværkssamarbejdet og sprogtræningen belyses. En case beskriver, hvad Karlstadmodellen har betydet for en ung mand og hans familie.


https://www.folkeskolen.dk/532519/karlstadmodellen--sprogudvikling-med-individet-i-centrum

I denne artikel kan du læse om en af de allerførste danske sommerskoler i Karlstadmodellen, karlstadvejlederudannelsen og en generel præsentation af karlstadmodellen. 


http://vpt.dk/dagtilbud/sadan-haenger-motorik-og-sprog-sammen

I denne artikel kan du læse, hvordan sprog og motorik afhænger af hinanden. 


https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/born-med-verbal-dyspraksi/@@download/publication

Denne forløbsbeskrivelse fra socialstyrelsen omhandler børn med verbal dyspraksi.