Drømmen om et efterskoletilbud for børn med særlige behov

Et efterskoleophold er noget af det bedste, man kan give sine børn, og det gælder især, hvis det er et barn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. En specialiseret efterskole med dygtige lærere og fagpersoner, som kan tilbyde et udviklende og støttende miljø, giver børn og unge med særlige behov en helt fantastisk ballast, de kan tage med sig videre.

Kun én eneste ud af ni specialefterskoler i Danmark er på nuværende tidspunkt tilrettelagt denne målgruppe – børn og unge med læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme – og den ligger på Sjælland.  Karise Efterskole, som skolen hedder, har lange ventelister og kun ni elever ud af de 90 på skolen kommer vest for Storebælt. Jeg har siden november 2017 været gæstelærer og sprogvejleder på Karise Efterskole hver mandag. Her laver jeg sprogtræning med ca. 14 elever individuelt eller i små hold. Jeg er ansat i et barselsvikariat og skal være der indtil sommerferien 2018.

Derfor drømmer jeg om at være med til at starte en efterskole for børn med særlige behov i Jylland, og lige nu ser det ud som om, at vi er mange med den drøm.

Status lige nu er, at vi i initiativgruppen har indkaldt til informationsmøde i slutningen af januar, hvor skolekredsen skal etableres. Der skal være 22 underskrifter fra forældre til kommende elever, inden vi kan komme videre og etablere et konkret efterskoletilbud. De skal så efterfølgende tage beslutninger om alle andre detaljer, fx beliggenheden. Vi tror på, at skolen kan starte med det første hold elever i august 2019.

Jeg har selvfølgelig tænkt mig at sende den kommende efterskole en ansøgning om at blive Karlstadvejleder på skolen, men indtil videre arbejder jeg udelukkende frivilligt på projektet. Det vigtigste er, at vi får en special-efterskole i Jylland, så flere børn og unge med særlige behov kommer afsted.

Hvorfor skal børn med handicap på efterskole?

Forældres bekymringer går især på ’hvad skal der ske med mit barn, når det bliver 18 og "falder ud" af systemet?' Når de bliver 18 frafalder meget hjælp og støtte og børnene ryger ofte direkte fra barneliv til voksenliv, også selvom de ikke er alderssvarende. Her er en efterskole en god mulighed for at fastholde trygge rammer, da man må være efterskole-elev til man er 21 år (dog højst 2-3 år i alt). Flere år med læring giver en bedre mulighed for at blive mere selvstændig og klare sig selv i fremtiden - også til den dag forældrene ikke er der mere.  Efterskolen hjælper også med forberedelser til at flytte hjemmefra, så der bliver skabt en tryg og glidende overgang, der gør det nemmere for hele familien.

Billeder fra Karise Efterskole på Sjælland.

Billeder fra Karise Efterskole på Sjælland.

I initiativgruppen har vi arbejdet ud fra følgende strategi

Vi vil lave et ekstra trin i mellem barneliv og voksenliv, hvor de unge kan være teenagere, og udvikle sig socialt, personligt og fagligt, ligesom alle andre unge mennesker. 

Misson:

At give unge med svære generelle indlæringsvanskeligheder mulighed for udvikle og opdage eget potentiale og talent.

Visionen:

At drive et bæredygtigt efterskoletilbud indenfor rammerne af lovgivningen om frie skoler.
At unge med svære generelle indlæringsvanskeligheder får muligheden for at opnå en større livsduelighed, så de kan få et så selvstændigt og ligeværdigt voksenliv som muligt.

Links til pressedækning:

Artikel i Jydske Vestkysten den 7. januar 2018. To kvinder starter en efterskole: Det er alt sammen Anne Mettes skyld.

Artikel fra Ruban om informationsmøde. Ny efterskole for handicappede børn.