Dyspraksi - når signalet fra hjernen farer vild

Oplever du, at dit barn altid er klodset, har koncentrationsbesvær, farer vild i udførelsen af struktureret opgaver samt produktionen af
ord og lyde, som kan forsvinde fra dag til dag – så kan dit barn have Dyspraksi.

children-girl-boys-concerns-play-nature.jpg

Dyspraksi er en planlægningsforstyrrelse både på det motoriske og verbale plan, som gør det svært at planlægge viljestyrede bevægelser eller udtale. Disse børn bliver ofte meget frustreret, da mange er helt bevidste om, hvad de vil, men enten gør kroppen gør ikke som påtænkt, eller ordene og lydene kommer ikke ud som planlagt. Det er ligesom om, at signalet fra hjernen farer vild på vej ud til det planlagte sted i nervesystemet.

Disse børn tilegner sig ofte en uhensigtsmæssig adfærd, fordi de føler en ringe selvværdsfølelse og angsten for at fejle. Det kan endda være svært for nogle at deltage aktivt i leg og samvær med andre. Nogle bliver den udadreagerende buller-basse pga. den sproglige begrænsning. Nogle bliver den dikterende og befalende legekammerat, som korrigerer og bestemmer hvem der gør hvad i en given legesituation – blot fordi de selv mangler evnen til at udføre og deltage aktivt i opbygningen og strukturen. Man kan have dyspraksi både i forbindelse med en anden diagnose men også som normal eller høj begavet.

Verbal dyspraksi kræver en stor, tidlig og meget intens indsats for at udvikle et normalt verbalt talesprog. Undersøgelser viser at sprogtræning uden erfaring med dyspraksi ikke har nogen effekt på barnets sproglige udvikling, da det kræver en helt konkret og struktureret opbygning af sprogtræningen. Man skal hele tiden arbejde med sekvensering (gentagelser) og kontrastering (lydskift), så lydsystemet bygges op fra bunden og bliver automatiseret. Når alle disse lyde, ord og sætninger er automatiseret kan barnet bruge dem naturligt, bevidst og kontrolleret i sit talesprog. Så hvis du har den mindste mistanke, så kontakt en talepædagog, logopæd eller anden fagperson med erfaring inden for dyspraksi, så dit barn får den rette hjælp.

Hvordan kan I selv hjælpe barnet?

Det kræver mange 1000 gentagelser med korte intervaller, så derfor er det en god idé som forældre at tage del i denne intense sprogtræning. Her er nogle idéer til at gøre sprogtræning med dyspraksi til en leg, så man derhjemme også kan gøre en indsats.

mother-family-children.jpg

- Spil fisk med lyde, stavelser eller ord. Når man får et stik, så skal kortene gentages fire gange. Du arbejder på den måde hele tiden med lydskift (kontrastering) og gentagelser (sekvensering). Få hjælp af en med erfaring til at lave spillekort med fx lydbyggeren, eller prøv dig frem på www.lydbyggeren.dk. Start med enkelt lyde, derefter stavelser og til sidst småord.

- Lav sjove bøger, der stimulere til gentagelser og lydskift, som kan læses i fællesskab. Bøgerne skal bygges op, så der enten er fokus på samme forlyd eller vokallyd igennem hele bogen.

- Lav mønster med perler, knapper, klodser, bogstaver eller tal. Det styrker evnen til at planlægge og koordinere, når man skal forsætte eller efterligne et andet mønster.

- Syng fagtesange med mange gentagelser og lydfokus. Man kan med melodi og rytme også styrke evnen til at planlægge, fordi det gælder om at følge et bestemt sang- og bevægemønster. Gode sange med gentagelser og fokus på lyd kan fx være ”gravkoen”, hvor man graver lyde, stavelser eller småord op, eller ”jeg kører i min lille bil”, hvor man tilpasser slutningen af sangen med igen lyde, stavelser eller småord alt efter barnets niveau. Find sangene her 

- spil vendespil med lyde, stavelser eller småord. Hvordan lyder den lyd, stavelse eller det ord på kortet, som man vender, og hvilke kort passer sammen. Matching og sortering er med til at styrke evnen til at lave struktur i barnets lyd- og ordforråd.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig og få en uforpligtende snak på tlf. 60 13 56 53 eller mail stine@karlstad-kufferten.dk