Børn med ADHD - hvordan hjælper du bedst?

Hvis dit barn nogen gange mangler ord og er gået i stå i forhold til den sproglige udvikling, så er der mange gange en god grund. Børn med ADHD, indlæringsvanskeligheder eller koncentrationsbesvær sakker ofte bagud i forhold til deres jævnaldrende, fordi deres sproglige udvikling går langsommere end andre børn, eller fordi de ikke får den nødvendige hjælp og støtte.

ADHD-børn er langsomme til at få mening ud af det, de hører. De bruger ekstra lang tid på at opfatte, lære og udføre sætninger. Derfor er det også svært for dem, at svare hurtigt på lærerens spørgsmål i klassen – også selvom de kender svaret. Det tager længere tid for dem at klargøre svaret og sætningen inde i hovedet.

Og det skriftlige kan være endnu sværere. De kreative ideer, staveregler og grammatikken er alt sammen en stor udfordring, og gør ofte, at disse børn ikke klarer sig så godt. Men når læring bliver en leg, og barnet får den rette støtte og hjælp, så behøver det ikke at være en begrænsning at have ADHD.

Dreng der leger visual hunt.jpg

Indsatser i hjemmet der hjælper den sproglige udvikling

Derhjemme kan du hjælpe barnet med den sproglige udvikling på mange forskellige måder:

- Gør dit hjem til dit barns trygge base, så det tør at prøve kræfter af med de svære ting. Hvis barnet taler langsomt eller snubler over ordene, så vær endelig tålmodig. Vis at du lytter ved at kigge på dit barn. Vis at du har alt tid i hele verden – sid/stå stille og i en åben kropsholdning. Undgå at sig for meget – brug i stedet interjektion som hmm, jaaa, neej og små nik med hovedet. Hvis barnet går helt i stå, så støt med få ord det får barnet til at tale igen.

- Lad ikke søskende eller andre gøre grin eller lave sjov med barnets forkerte vendinger eller ord. Lad familien, venner og søskende vide besked om problematikken, så de kan støtte og hjælpe barnet.

- Dialogisk læsning. Få barnet i tale, så barnet er med til at fortælle historien. Du vækker på den måde barnets sanser, så barnet bedre husker og lærer nye ord. Det styrker ordforrådet og fantasien.

- Invitere dit barn ind i samtaler og diskussioner. Når I sidder ved spisebordet til måltider og snakker om dagens store og små emner, så vær opmærksom på at forklare barnet, hvad I taler om. Stil åbne spørgsmål, så barnet føler sig hørt og set.

- Tilbyd hjælp til at få lavet lektier. Så de føler sig godt forberedt og selvsikre i klasseundervisningen næste dag. Det styrker selvværdet, læringen og modet til at række hånden i vejret.

Tidlig indsats hjælper barnet

Tidlig indgriben er vigtig, hvis dit barn har udfordringer med sproget. Hvis du mistænker et problem, skal du altid henvende sig til skolen, så I sammen kan lave en evaluering af dit barn og en afklaring på, om der er et problem, som giver dit barn vanskeligheder med sproget. Beslut i fællesskab om der er behov for ekstra undervisning eller taleundervisning og husk på, at du som forældre kender dit barn bedst og ved, hvad det har brug for, hvis skolen ikke tager din bekymring alvorligt.