Sprogtræning og forældresamarbejde

nathan-anderson-157614-unsplash.jpg

Sprog kan både være en bro, der forbinder mennesker, eller en mur der adskiller dem. Sprog er adgangsbilletten til at være en del af fællesskabet, og sproget giver mennesker mulighed for at skabe sin egen identitet. Det gælder for talesprog så vel som skrift-, billede og kropssprog. Derfor har alle mennesker ret til at lære, anvende og udvikle sprog. For nogle kommer det naturligt, og for andre er det svært og har derfor brug for ekstra hjælp fra ALLe de nærtstående personer omkring dem. Sprog kan være forskellige, og det gælder om at lære hinandens sprog, så vi bygger en bro og ikke en mur – og til det har vi alle et ansvar.

Derfor kan man også nogle gange stille sig selv spørgsmålet – hvem har egentlig en sprogforstyrrelse? Den som ikke har evnerne til at udtrykke sig ligesom normen, eller den som ikke forstår det sprog, der afviger fra normen?

Sprogtræning i hverdagen.

Sprogtræning i hverdagen.

Barnets netværk spiller en stor rolle i sprogtræningen

I Karlstadmodellen er alle ligeværdige, men det gælder samtidig også om at bruge sine ressourcer på allerbedste vis, så man sammen skaber energi, indsigt og kundskab i netværket omkring et barn. Vi tror på, at den største effekt af sprogtræning sker, når alle vigtige personer inddrages i sprogtræningen, så der drages nytte af folks forskellige kompetencer og viden. Især forældrenes viden, da de kender barnet på en helt særlig måde. På den måde bliver barnet nemlig mødt og sprogtrænet i alle sociale arenaer i løbet af dagen med et og samme fokus, som er aftalt og tilpasset barnet. Karlstadmodellens tankegang er nemlig, at læring sker ved, at barnet er aktivt og deltagende i de forskellige sociale rum, som barnet befinder sig i. Og at læring sker i relationer og samspil, når det giver mening for barnet.

Der er ikke et facit på et korrekt antal personer i et netværk. Det vil hele tiden være dynamisk. Nogle har store netværk og nogle har små – det vigtigste er bare at døren står åben, og at alle inviteres ind til at deltage. Måske viser det sig, at den man ikke har regnet for ret meget, pludselig får en vigtig og stor betydning for netværket og sprogtræningen – hvem ved?

 

Netværksmøder skaber de bedste forudsætninger for barnets udvikling

En Karlstadvejleder er uddannet til at lede sådanne netværksmøder, dele ud af sin viden om Karlstadmodellens metodikker samt at give en masse god inspiration, så man i sprogtræningsnetværk skaber empowerment og de bedste forudsætninger for barnets sproglige udvikling.

Du kan læse mere om, hvordan jeg i praksis arbejder med netværk og sprogtræning her og se værdierne illustreret i filmen herunder "Empowerment i forældresamarbejdet - Karlstadmodellen"