Om Karlstad Kufferten

Stine og annemette.jpg

-Stine tryk-

  

 

Certificeret Karlstadvejleder

'GENNEM LÆRING OG LEG FINDER VI VEJ'

Alle har ret til et sprog

Jeg er læringskonsulent og familievejleder, og jeg hjælper børn med særlige behov, som kæmper med sproglige vanskeligheder og måske er udfordret pga. en funktionsnedsættelse eller en udviklingsforstyrrelse. Vi har alle sammen brug for at være en del af fællesskabet, og sproget er adgangsbilletten til det fællesskab. 

Jeg er som Karlstadvejleder specialist i at sprogtræne børn med særlige behov, og mit udgangspunkt er, at alle børn har ret til et sprog og kan lære det. Der er ikke nogen børn, der ikke kan eller vil lære at udtrykke sig, man skal bare finde den rigtige kanal for det enkelte barn. Jeg har mange års erfaring inden for specialområdet og børn med særlige behov, f.eks. sproghjælp til børn med funktionsnedsættelse og/eller svære indlæringsvanskeligheder. 

Jeg elsker at arbejde med børns sproglige udvikling, og det bedste ved mit job er at følge børnenes små sejre fra gang til gang. Jeg hjemmetræner i barnets eget hjem, så det foregår i trygge omgivelser, og jeg kommer, når det passer ind i familiens hverdag og barnets rytme. Sammen med familien laver jeg en udviklingsplan for barnets sproglige udvikling. Jeg vurderer barnets sproglige niveau, giver ideer og værktøjer til, hvordan sprogtræningen kombineres med leg og hverdagsting, der tager udgangspunkt i barnets interesser og personlighed.

Jeg har endnu ikke mødt et barn, som jeg ikke kunne rykke sprogligt ved hjælp af Karlstadmodellen.


Om Karlstadmodellen

Karlstadmodellen er en sprogtræningsmodel, som tager udgangspunkt i barnets egen verden, og hvor familien er de vigtigste aktører i sprogtræningen.

Det særlige ved Karlstadmodellen er, at det ikke en statisk model, men derimod dynamisk tænkemåde om sprogudvikling. Karlstadmodellen er praksisrelateret og bygger på både forskning om normale børns sprogudvikling og på forskning omkring sprogudviklingen hos børn med store kommunikative og sproglige funktionsnedsættelser. Ligeværdighed, inklusion, familiecentrering og empowerment er nøgleord i tænkningen. 

Har barnet verbal dyspraksi sammenkobler jeg Karlstadmodellen med Lydbyggeren. I Lydbyggeren har hver lyd et billede, som vi arbejder med, og derfor kan barnet koble noget visuelt på lydsystemet, hvilket letter indlæringen af lydene.

Jeg er uddannet Karlstadvejleder hos Irene Johansson, som er professor i fonetik og specialpædagogik. Det er en treårig uddannelse, hvor man arbejder i dybden med forskellige grundlæggende principper, der til sammen skaber sprogtræning med indhold. Desuden har jeg taget et kursusleder kursus i Karlstadmodellen, så jeg kan afholde større workshops eller kursusdage i Karlstadmodellens grundlæggende principper og niveauer – performativ kommunikation, primitiv grammatik, enkelt grammatik, udbygget grammatik, forberedende læs og skriv, sprogtræning med fokus på fonologi.

 


pexels-photo-346796.jpg

Alle børn kan rykke sig

Jeg hjælper alle børn og unge på både normal- og specialområdet. 
Jeg har speciale i at arbejde med børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser, fx Dyspraksi, Autisme, Downs Syndrom, Cerebral Parese mv. I min verden er det ikke diagnosen, der bestemmer, hvilke talenter og muligheder barnet eller den unge har for udvikling. Det er lige så individuelt som alle andre mennesker her i livet. Med den rette træning, tilgang og tro så kan man nå længere, end hvad udsigterne har forudset. 

Som udgangspunkt vejleder jeg både forældre, lærere og andre, der er om barnet, til at sprogtræne barnet selv. Det vigtigste er, at sprogtræningen tilrettelægges så det bliver en naturlig del af hverdagen, for det er i hverdagen at udviklingen rykker, da barnet ikke opdager, at det sprogtræner, når det foregår sammen med de daglige gøremål.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for jer.