Om Karlstad-Kufferten

Stine og annemette.jpg

-Stine tryk &
linda ravn -

Certificerede vejledere i karlstadmodellen

'GENNEM LÆRING OG LEG FINDER VI VEJ'

Alle har ret til et sprog

Karlstad-kufferten består af Stine Tryk og Linda Ravn, som begge er certificerede vejledere i Karlstadmodellen.
Vi kæmper for alles ret til et sprog, da vi mener, at sproget er adgangsbilletten til at kunne blive set og hørt samt blive en aktiv del af fællesskabet.

Vi har en vision om at øge tilgængeligheden til viden og værktøjer til, hvordan personer omkring børn, unge og voksne med sproglige udfordringer, kan støtte udviklingen bedst muligt. Vi tilbyder derfor individuelle vejledningsforløb til sprogtræningsnetværk samt kurser om Karlstadmodellens værdier, pædagogiske principper og metoder, samt kurser i tegn-til-tale. Vi holder også oplæg om Karlstadmodellen og sprogudvikling i daginstitutioner og på skoler. Sprogtræningen tager udgangspunkt i sanser og leg samt det enkelte barns interesser og motivation, fordi vi alle lærer bedst når vi har det sjovt og er i flow. 

Ifølge FN’s Børnekonvention (artikel 23 stk. 1) bør ”et psykisk eller fysisk handicappet barn have et indholdsrigt og menneskeværdigt liv under forhold, der sikrer værdighed, fremmer selvtilliden og medvirker til barnets aktive deltagelse i samfundslivet.”

Sprog og delagtighed er gensidigt afhængige og for at leve op til rettighederne i Børnekonventionen vil barnet derfor behøve et sprog. Vi kæmper for, at alle – uanset diagnose – kan opnå disse rettigheder. Vi tror på, at alle kan udvikle sit sprog, hvis bare sprogtræningen tilpasses, så vi finder den kanal, der giver mening for det enkelte barn.

Menneskesyn:

Vi er nysgerrige i mødet med børnene, da vi ser dem som unikke og vil altid tage udgangspunkt i det enkelte barns individuelle kompetencer, motivation, interesser og hverdag. Det gør vi, fordi alle mennesker lærer bedst, når vi har det sjovt og er i flow. Vi har flere års erfaring inden for specialområdet og børn med særlige behov, f.eks. sproghjælp til børn med funktionsnedsættelse og/eller svære indlæringsvanskeligheder. 

Vi er særligt optaget af, hvordan vi gennem udvikling af sproget samtidig kan styrke den enkeltes trivsel, selvværd, identitetsfølelse, sociale færdigheder, opmærksomhed, kognitive udvikling og deltagelse i fællesskabet.

Vi ønsker at fokusere på mulighederne fremfor begrænsningerne og at både barnet og familien skal føle sig mødt og set, der hvor de er. I vil derfor altid blive mødt med en individuel og fleksibel tilgang, hvor indsatsen løbende tilpasses jeres behov indenfor rammerne i Karlstadmodellen.

Vi har endnu ikke mødt et barn, som vi ikke kunne rykke sprogligt ved hjælp af Karlstadmodellen.


pexels-photo-346796.jpg

Alle børn kan rykke sig

Jeg hjælper alle børn og unge på både normal- og specialområdet. 
Jeg har speciale i at arbejde med børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser, fx Dyspraksi, Autisme, Downs Syndrom, Cerebral Parese mv. I min verden er det ikke diagnosen, der bestemmer, hvilke talenter og muligheder barnet eller den unge har for udvikling. Det er lige så individuelt som alle andre mennesker her i livet. Med den rette træning, tilgang og tro så kan man nå længere, end hvad udsigterne har forudset. 

Som udgangspunkt vejleder jeg både forældre, lærere og andre, der er om barnet, til at sprogtræne barnet selv. Det vigtigste er, at sprogtræningen tilrettelægges så det bliver en naturlig del af hverdagen, for det er i hverdagen at udviklingen rykker, da barnet ikke opdager, at det sprogtræner, når det foregår sammen med de daglige gøremål.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for jer.