PW4A9463.jpg

sprogtræning

Sprogtræningsforløbet egner sig til alle børn - både med og uden diagnoser samt større eller mindre talevanskeligeheder. Så har dit barn meget svært ved at lære at tale? Eller har det blot mindre udtaleproblemer? Så kan sprogtræningsforløbet være noget for dig. 

Sprogtræningen er en helhedsorienteret indsats, hvor der arbejdes på 5 sproglige områder - pragmatik, ordforråd, sætningsdannelse, fonologi og prosodi. Alle øvelser tænkes så vidt det er muligt ind i leg og bevægelse, så læringen bliver sjov og underholdende måde at være sammen på. 

Sprogtræningsforløbet bygges op af netværksmøder, som forgår hjemme hos jer, i børnehaven eller i skolen. På den måde kan alle i barnets nærmiljø deltage og være en del af barnets udviklingsplan. Det behøver ikke kræve flere arbejdsopgaver, da det ofte er ting, vi alligevel gør, men der skal blot tilføjes et fælles fokus, så barnets får den nødvendige støtte og hjælp. 

Prisliste:

Opstartsmøde/udarbejdelse af 1. periodeplan:                          2.400 kr. + kørsel*

Opfølgning/netværksmøde/periodeplan:                           800 kr./timen + kørsel*

Udarbejdelse af ansøgninger til kommunen:                     800 kr./timen

Udarbejdelse af materialer til sprogtræningen:                  400 kr./timen

*Kørsel udregnes efter statens takst 3,54 kr. pr. kilometer (2018) samt kørselstid 400 kr. pr. time.