nathan-anderson-384356.jpg

Kursus i tegn-til-tale

Tegn-til-tale er et godt værktøj til alle børn, som har større eller mindre udfordringer med det talte sprog. Med tegn kan barnet nemmere give udtryk for sine behov og ønsker og blive forstået af dem omkring sig. 

Et af Karlstadmodellens grundlæggende pædagogiske principper for den gode sprogtræning er tydeliggørelse. Det gælder om at gøre det abstrakte sprog så tydeligt som overhovedet muligt ved hjælpe af alle vores sanser. Igennem leg og sprogtræning skal lydene, ordene og sætningerne mærkes, høres og ses, så barnet har nemmere ved at lære det. Tegn-til-tale er et visuelt sprog, som skal læres på lige fod med det verbale sprog, og ofte er tegn-til-tale forstadiet til at kunne lære det verbale sprog.

Så har du et barn, som har forsinket tale eller anden form for talevanskeligheder, så kan du samle familiemedlemmer og andre relaterede til et kursus, hvor I lære at anvende tegn-til-tale i forskellige dagligdagssituationer.  

Kurset forgår i jeres hjem eller institutionen/skolen. 

Varighed: 6 timer (2 timer x 3 dage med ca. 14 dages interval)

Pris 9.600 kr. inkl. moms + kørsel*.  

*kørsel udregnes efter statens taks 3,54 kr. pr. kilometer (2018) samt kørselstid 400 kr./time inkl. moms.

Kursus i tegn-til-tale tilbydes også for personalegrupper. Kontakt mig på pris da det afhænger af omfang og antal deltagere.