Alle børn kan rykke sig

Jeg udarbejder specialiserede og individuelle sprogtræningsforløb, der tilpasset de enkelte børn. Det er vigtigt for mig, at så mange så muligt i børnenes nærmiljø inddrages, så sprogtræningen bliver en naturlig del af hverdagen og den måde, man er sammen på. 

Jeg tager altid udgangspunktet i barnets interesse, leg, motivation og hverdag, samt finder de eksisterende styrker og ressourcer. Ud fra det laver jeg en struktureret og individuel plan, så I kan gå i gang med at lege sproget ind med det samme.

Mit motto er ”gennem læring og leg finder vi vej”

 
 
Hjemmeside - sprog og skoleparat.png

Sprog og skoleparat

Jeg har sammen med Conny fra Læringsrum sammensat et sjovt og lærigt forløb, hvor der er fokus på sprog og skoleparathed igennem leg og bevægelse.

Skoleparathed er en forudsætning for god trivsel i skolen, og en god skolestart er med til at skabe et solidt fundament for jeres barns videre skolegang og uddannelse.

Forløbet strækker sig over 8 tirsdage fra kl. 15.00 - 15.45 i Læringsrummets lokaler på Kong Svends Plads 9B, 6800 Varde. Der er plads til max. 8 på holdet.

 
shutterstock_377189152.jpg

Sprogtræningsforløb

Sprogtræningsforløbet er bygget op at netværksmøder ca. hver 6 uge. 

På netværksmøder skabes der energi og inspiration til, hvordan I som familie kan styrke og fremme jeres barns sprog på en sjov og legende måde i hverdagen. På mødet vil jeg både observere og undersøge gennem leg med barnet. Konsultere og opsætte individuelle mål og aktiviteter for sprogtræningen, der passer til netop jeres familie.

Efter mødet får i fuldstændig struktureret plan for sprogtræningen, så I klædt på til selv at arbejde videre, indtil næste gang vi mødes. 

 
shutterstock_335282648.jpg

Kursus i Tegn-til-tale

Tegn-til-tale er et visuelt sprog, der er med til at styrke og fremme sprogudviklingen af børn med talevanskeligheder. Barnet kan med tegn-til-tale give udtryk for ønsker og behov, før det har et tilstrækkeligt og fuldendt talesprog. På den måde kan barnet blive forstået, være den del af fællesskabet og udvikle sine sproglige kompetencer. 

På kurset bliver I klædt på til at anvende tegn-til-tale i forskellige hverdagssituationer, så I kan støtte og være med til at udvikle barnets sproglige kompetencer på bedste vis.  

 
kvinde og baby pexels.jpg

Kursus i babytegn

Babytegn er et værktøj, der styrker og fremmer den sproglige udvikling hos alle børn.

Med babytegn kan forældre og deres lille barn kommunikere, før barnet har udviklet sit tale sprog. Med ganske enkle håndtegn, kan barnet for eksempel fortælle, om det er tørstigt eller vil have mere. Det mindsker frustrationen over ikke at blive forstået og forældrenes gætterier. Det lille barn får den positive oplevelse at kunne kommunikere med mor og far og får lyst til at eksperimentere mere med sproget.

På kurset bliver du klædt på til at anvende babytegn og får konkrete idéer og inspiration til, hvordan du kan lege sproget ind sammen med dit lille barn. 

 
Foredrag.jpg

Supervison og workshops 

Jeg kommer meget gerne ud og deler ud af min viden og erfaringer i børnehaver, dagplejer, foreninger m.m. Jeg skræddersyer et tilbud, der passer til lige netop jeres ønsker og behov. 

Supervison til institutioner, hvor I får hjælp til at implementere den kreative leg og læring, der styrker børn sprog, uden at det kræver flere arbejdsopgaver. 

Workshops og foredrag om karlstadmodellens grundlæggende principper og virkemimdler eller blot inspiration til leg og aktiviteter, der fremmer børns sproglige udvikling.

Det kan være dags- eller aftenoplæg til fx arrangementer i foreninger, institutioner eller på personaledage.